Ekstraordinært Årsmøte.

Inkalling

Ekstraordinært årsmøte IL Aasguten.

Onsdag 28. Mai kl. 2000.

2.etg på Klubbhuset.

fotball

 

             Sakliste .

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder , referent og to personer til å underskrive møteprotokoll.
  4. Skiavd. Årsmelding
  5. Håndball Årsmelding .
  6. Organisasjons plan .
  7. Strategiplan.
  8. Kontingent 2015.
  9. Valg.