Idrettsskole 2021-2022 – minner om påmeldingsfrist 3. og 4. klasse

Idrettsskolen er godt i gang for 1. og 2.klasse. Etter høstferien starter vi også opp for 3. og 4.klasse.
Viktig at vi får påmelding på ditt barn slik at vi får sendt ut nødvendig informasjon underveis og at trenere får planlagt sine aktiviteter best mulig.
Påmelding: [email protected] innen 26.sept.

Se vedlagte skriv med oversikt over aktivitetene som tilbys.

Vi minner også om at vi er helt avhengige av trener- og foreldrehjelp for å kunne tilby idrettsskole til barna. Idrettslaget drives på frivillig basis og det krever mye tid og energi med planlegging og tilrettelegging gjennom året.
Idrettsskolen handler om mye leik og introduksjon til idrettene. Det kreves ikke at du har spesialkompetanse på en idrettsgren for å kunne være trener/hjelper.

Styret

Info Idrettsskolen 1. og 2.klasse (2)

 

Idrettsskolen 3.og4.klasse 21-22.docx (3)