« Tilbake til kalender

Årsmøte 2022

Da er det dags for et nytt årsmøte og i år går det av stabelen 9. mars, klokken 19:30 i klubbhuset.

 

Saklista til årsmøtet blir som følger:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokoll
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Godkjenne saklista og forretningsorden
 5. Behandle idrettslagets årsberetning
 6. Behandle idrettslagets regnskap
 7. Behandle forslag og saker
  1. Ingen innkomne saker 
 8. Fastsette medlemskontingent for 2024
 9. Vedta idrettslagets budsjett
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Foreta valg av nye styremedlemmer 
Kartvisning

Om denne hendelsen

Klubbhuset
Årshjul