Mini håndball

Minihåndball

Håndball er en av flere idretter som er gunstig når man spiller fotball. En blir bedre i fotball av å spille håndball, og man blir bedre i håndball av å spille fotball.
De som er i alderen 6-8 år (1-3 kl) spiller det man kaller MINI-serie. Hvert lag består av 4 spillere hvor alle er med i angrep, mens det rulleres på hvem som står keeper i forsvar, dvs. 1 keeper og 3 i forsvar. I tillegg vil det som oftest også være innbyttere, men så få som mulig slik at det blir godt med spilletid. Miniene spiller miniturneringer hvor hvert lag typisk får minst 3 kamper.
I løpet av en sesong pleier det å være 2 miniturneringer før jul og 1-2 stykk etter jul.
Etter hver turnering vil hver spiller normalt få utdelt en medalje eller pokal for sin innsats.
Hver turnering varer noen timer hvor det skal legges vekt på at man ikke bare møter opp, spiller kampene og går, men legger opp til noe tid mellom kampene slik at man også skal få tid til å heie på de andre fra laget, kose seg med enten medbrakt eller kioskvarer og lager litt ekstra show ut av det med premieutlevering.

 

1 og 2 klasse har tilbud om håndball igjennom Idrettsskolen.
Treningene vil bli basert på ball-lek.
Sted: Åsenhallen
I utgangspunkt er idrettsskolen et gratis tilbud til alle barna i Åsen, men det forutsettes at barna er medlemmer i IL Aasguten. Medlemskontingent er  for 2020 kr. 100,- pr. medlem.

3 og 4 klasse har eget håndball lag og er ikke igjennom idrettskolen.
Også her må barna være medlemmer av IL Aasguten.
Minihånball har 2 dugnader i året, denne foregår før jul og før påske. Her selger man egg til inntekt for håndballgruppa.
Se eget skriv om dugnad.
Sted: Åsenhallen