Politiattest

Krav om politiattest i IL Aasguten.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I IL Aasguten blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Tron Vedul Tronstad er den personen i IL Aasguten som er ansvarlig for å holde oversikt over de som har vist fram politiattest. Han har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre(-fire):

1: Last ned denne bekreftelsen: Politiattestbekreftelse (hvis denne er mer enn 3 måneder gammel, ta kontakt med Tron Vedul Tronstad)

2: Fyll inn navn, fødselsnummer, hvilken rolle du skal ha (f.eks. trener, lagkontakt, styremedlem) og når du starter/startet i denne rollen.

3a: Hvis du er over 18 år kan du levere søknaden digitalt. Gå inn på https://attest.politi.no/ for å sende søknaden. Når du kommer inn på søknadsskjemaet fyller du inn “Frivillige organisasjoner” under kategori og formål, laster opp den utfylte bekreftelsen fra idrettslaget, og trykker “Send søknad”.

3b: Hvis du er under 18 år må du også få signatur fra en foresatt på denne søknaden. Du kan enten sende søknaden skriftlig eller digitalt.

4: Når du får attesten fra politiet skal denne vises fram for Tron Vedul Tronstad som noterer seg når du viste denne fram. Hvis du ønsker det kan du sende attesten med e-post til Tron, men det er også mulig å vise den fram ved personlig oppmøte. Ta da direkte kontakt med han (tlf: 971 22 416) for å avklare tid og sted.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

For mer detaljer angående politiattester kan man se på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Med vennlig hilsen
Styret i IL Aasguten