Løyper

Lysløypa

Lysløypa kjøres etter behov ihht vær- og føreforhold.

Lyset må slåes på manuelt. Bryteren er på tavla ved garasjen til løypemaskina i Sandbakken, 300 meter videre langs veien fra skihytta. Kan tennes fra kl. 16.00 hver dag. Slokkes automatisk kl. 22.00. Oppdatert 04.01.23

Turløyper

Kart over løypenettet finnes på www.skiporet.no . Søk på Møssingdalen.