Kretsrenn og større renn

Påmelding til kretsrenn med individuell start gjøres av den enkelte med online påmelding via terminlista. Terminlista  for NTS finner dere her.

Alle utøvere må registreres i “Min idrett” før de kan meldes på.

Klubben betaler startkontingent for løperne. Påmeldte løpere kommer opp i oversikt over påmeldte løpere i terminlista først nå startkontingent er betalt. Vi oppfordrer våre løpere til å melde seg på senest ett døgn før påmeldingsfristen går ut, slik at skiavdelingen kan betalte startkontingent og fullføre påmelding den dagen fristen går ut. Startkontingenten betales samlet nært opp til påmeldingsfrist, slik at vi slipper mange runder med betaling for ett renn.

Skiavd BETALER IKKE startkontingent ved etteranmelding eller ved påmelding og løper ikke stiller til start. Regning blir sendt til løper/foresatte ved slutten av sesongen.

For reise og opphold på  Midt-Norsk Mesterskap i regi av skikretsen dekkes 100%

For reise og opphold på større renn som Hovedlandsrenn, Norgescup og NM dekker skiavd inntil 50 % av reise og opphold for utøver. Dette forutsatt at kretsens reiseopplegg benyttes. Det samme gjelder distansene kretsen legger opp til å gå, både individuelt og for lag.

Styret “plukker ut” noen renn som vi anbefaler utøverne å melde seg på, slik at det blir mange i fra Aasguten i løypene. De fleste kretsrenn er fra 8 år og eldre.

Det blir tatt med smøretelt til rennene, slik at det blir mulig å smøre ski sammen.

Ved spørsmål vedrørende påmeldinger og lignende kontakt Torbjørn Ekle.