Innkallelse til møte ang.utvidelse av skistadion

Il Aasguten ski har i samarbeid med Åsen bygdeallmenning blitt enige om utvidelse av skistadion på Møssingdalen skisenter, samt opprettelse av en delvis ny 1kilometer rundløype.

Dette arbeidet er tiltenkt å starte opp i løpet av sommeren og være ferdig til skisesongen starter i november/desember.

Vi håper å få til det meste av dette arbeidet på dugnad, og arbeidsoppgavene vil være varierte. Det vil bli tømmerhogging, kvistrydding, oppsetting av nye stolper og lys + mye mer.

Tirsdag 25/6 kl.19 inviterer vi til et informasjonsmøte på skihytta der vi tar en gjennomgang av prosjektet og hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres.

Håper alle som er interessert i ski og som har lyst til å bidra med noe har mulighet til å stille.

Det vil være enkel servering.

Håper å se deg, velkommen.