Åpen hall 28. desember 2023

I år, som i fjor, blir det åpen hall for alle barn i barnehage-alder og 1.-4. klasse 4. juledag😀👏

Vi setter ut hinderløyper og annet utstyr, likt som på allidrett. I tillegg blir det kiosk-salg.

Gratis inngang.

 

Velkommen! 🎄❣ DEL gjerne med mulige deltakere 👍