Tursti ark taes inn!

Tursti gruppa er i gang med å ta inn alle arkene i tursti bøkene i bygda. Vi skal telle hvor mange som har gått hver tur og trekke premier blant de som har skrevet seg inn!

Oppfordre alle til å skrive seg i bøkene 😃😃

God tur og nyt høsten 🤩😍