Tursti rapport 2022😃

Da har vi tatt inn arkene i alle 20 kassene vi har satt opp. Ingen tvil om at åsbygg og utabygdes er flinke til å gå tur!

Vi vil si tusen hjertelig takk til alle som har gått turene vi har merket, og skrevet seg inn i bøkene.
Turene har blitt godt besøkt, pr 06.11-22 har 9478 navn blitt skrevet i bøkene våre.

Vi har trekt ut heldige vinnere blant trimmere som vant en premie;

Vinnerne av termokopp: Kjetil Tolvstad, Eva Skauge, Kirsten-Marie Borgen-Dragsten, Amalie Brænne, Håkon Aaknes, Mille Tetlie og Ulrik Paasche

Vi håper dere fortsetter å gå turer og skriver dere inn i bøkene! Turene ligger på aasguten.no og ut.no. Om dere trenger mere informasjon, ta kontakt med en av oss i turstigruppa 🙂

Ønsker dere fine turer fremover!

Hilsen;
Marit Husby (97659776), Maiken Sandberg (98892061) og Ann Cathrin Fossum (91750876).