Viktig informasjon om Allidrett og premiering Topp5Åsen!

Allidrett 

Flott å se oppmøtet på årets første allidrett! Nå håper vi at kan fortsette som vanlig fremover og at flere barn finner veien til hallen på onsdager.


Husk at alle barn som deltar på allidrett må være medlemmer i idrettslaget. Betalende medlemmer dekkes av idrettslagets forsikring og idrettslaget mottar også støtte etter hvor mange medlemmer som er registrert. Kontingent for 2022 er kr. 100,- pr. person. Du kan melde deg/dere inn via www.aasguten.no Velg “BLI MEDLEM” i blått på høyre side. Du kan også melde deg/dere inn via www.minidrett.no
Tilbudet er for barn som fyller tre år i inneværende år og frem til det året de fyller seks (begynner på skolen).

Ingen allidrett 16.februar og 23.mars grunnet håndballkamp! 

 

Premiering Topp5Åsen 2021:
Vi beklager at det har tatt slik tid med å få delt ut premier etter Topp5Åsen 2021. Alt drives på frivillighet og det har dessverre vært travelt for alle i styret i høst. Da det endelig roet seg ble smittetrykket så høyt at vi ikke kunne møtes.
Vi vil nå dele ut premier under allidretten førstkommende onsdag. Samsnakk gjerne og hent for hverandre.
Det vil bli deltakerpremier til alle som deltok (tok minst en tur og delte bildet på facebookgruppa). I tillegg vil det være egne flotte premier til de som fullførte 5 toppturer og sendte inn de registrerte turene på mail.

Premieutdeling Topp5Åsen skjer i Åsenhallen onsdag 9.februar kl.17.30-18.30!