Allidrett 2. februar!

Endelig allidrett!

Regjeringa har idag publisert at:
Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt. Dette gjelder både innendørs og utendørs og for alle aldersgrupper. Kontakt der det er nødvendig er også lov.

Det vil si at vi igjen kan invitere alle barn mellom 3-6 år til å delta på allidrett i Åsenhallen på onsdager kl.17.30-18.30! Vi åpner opp i morgen onsdag 2.februar.

Det er mye smitte i Åsen, og alle sammen må selv vurdere om det er forsvarlig å møte opp.

Vi ber om at voksne holder god avstand og at alle som er syke holder seg hjemme.

Velkommen!