Gutter 13 gjør det bra i seriespillet

https://frostingen.no/denne-gjengen-trekker-publikum-til-asenhallen/