Allidrett og idrettsskole uke 14

Det blir ingen allidrett i uke 14 (tirsdag 2.april) da gymsalen er opptatt. Siste allidrett for i år blir tirsdag 9. april.

Idrettsskolen for 1. og 2. klasse blir flyttet til kunstgressbanen tirsdag 2. april, husk klær etter vær!
Siste idrettsskole for 1. og 2. klasse blir inne i gymsalen tirsdag 9. april.

Idrettsskole for 3. og 4. klasse har rugby tirsdag 2. april og avslutter idrettsskolesesongen i Trønderhallen 9. april.