Oppstart allidrett og idrettsskole

Allidrett og idrettsskole starter opp tirsdag 8. januar.

Allidrett i gymsalen kl.17.00 – 17.45.

Idrettsskole for 1. og 2. klasse starter med ski, det er sendt ut infomail fra Torbjørn Ekle i skiavdelingen (se også info på skiavd. sin side)

Idrettsskole for 3. og 4. klasse starter med turn, det er sendt ut infomail fra Kristin Christiansen i friidrettsgruppa.