Kretssamling for NTS

Denne helga har skiavd arrangert kretssamling for 13 -16 åringene i Nord-Trøndelag Skikrets.

Til sammen 35 løpere kom til Åsen og deltok på samling. Til tross for fuktig vær var det stor treningsiver og ingen klager på været.

Vi takker løperne for deltakelsen på samlinga.

Også denne helga har vi hatt en suveren dugnadsgjeng som har bidratt med en uvurderlig innsats på alle områder – ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk for hjelpa!

Her er deler av gjengen på Stokkvola under søndagens langtur. Det var litt “hustri”, men god stemning.