Årets lagleder 2017/18 kommer fra IL Aasguten

Håndballforum 2018 for region Nord ble arrangert i Trondheim på lørdag. Der skulle blant annet «Årets lagleder» utnevnes.

IL Aasguten hadde nominert Aase Vedul Moen.

Aase vant fortjent kattegorien Årets lagleder

Håndballforum blir arrangert hvert år, der har håndball-lagene i regionen representanter som fikk høre gode forelesere og hente inspirasjon fra håndballmiljøet.
-Håndballpresident Kåre Geir Lio ønsket å begeistre oss tilhørere, og det klarte han med sitt alltid engasjerende vesen.  Christian Berge var der for å snakke om barnehåndball og herrelandslaget- to kontraster, men likefullt to svært interessante tema. Fokus på barn bør være å gi dem like muligheter til utvikling, lik spilletid, slik at alle har mulighet til å føle mestring og det å være viktig for laget, var budskapet.
-Christian Berge oppfordret de voksne til å ha forventninger, til å bli kjent med spillerne og skape relasjoner mellom spillerne og dem rundt spillerne. Å vinne kamper er ikke det viktigste, det er på trening man blir bedre, ved å prøve og feile i ulike situasjoner, sa han. Mye av det samme kan trekkes inn i landslagshåndball, selv om resultat der er viktig.

 

Aasguten valgte å nominere Aase Vedul-Moen til «Årets lagleder» fordi hun er en «altmuligperson» i jobben hun gjør for klubben. Her er noen av grunnene til at vi valgte å nominere Aase:

Hun bidrar på utallige måter for at alle skal trives med å være en del av laget. Hun organiserer turer og sosiale tiltak både for utøvere og foreldre, og legger praktiske forhold til rette rundt kampaktiviteten.
IL Aasguten minner om at Vedul Moen har stått på for håndballen både som aktiv spiller, som foreldre til to aktive døtre, og nå som motivator for neste generasjon håndballspillere.
Da Aase flyttet til hjemkommunen for fire år siden , tok det ikke lang tid før hun ble medlem av klubbens styre. Med sitt engasjement og sin store arbeidskapasitet fungerer hun som lim, og med sitt store nettverk er hun en god bidragsyter opp mot regionen, lag og andre samarbeidspartnere.

Sammen med sin ektefelle har Aasen Vedul Moen vært svært aktiv i arbeidet for å få en idrettshall til Åsen. Ekteparet har sittet i planleggingsgrupper med idrettslaget, kommunen og entreprenørene, og resultatet ser ut til å bli det klubben ønsker at hallen skal være. Aase Vedul Moen har vært med i planlegging av ikke mindre enn tre haller i sin karriere.

Alle klubber skulle hatt en «bestemor» som stiller opp med et slikt engasjement både for egne barnebarn og alle de andre barna i bygda

Håpet er at håndballen får glede av dette unike engasjementet i mange år til. Håndball skal være gøy både på og utenfor banen. Er det det – kan alle nå langt.

Vi er meget stolte over at årets lagleder i region Nord kommer fra Åsen, region Nord er Norges nest største region, og har hele 1/4 delen av alle håndballspillere i hele landet, så dette er stort for “lille” Aasguten.

Vi lar oss begeistre!!!!!!

Det siste året har antall spillere i regionen vokst med ca 4,7%, og størst vekst er det i G10 og G12,den veksten bidrar vi i Aasguten med også, da vi i år stiller et lag i G10 og hele to lag i G12. Nå gleder vi oss stort til sesongen tar til, J/G12 starter opp med cup på Størdal 5.-7.oktober.