Møte for foreldre og utøvere 23.04.2018

Skiavdelingen ønsker å gjennomføre foreldremøte og utøvermøte mtp evaluering av siste sesong og planlegging av neste sesong.

Møte for utøvere fra og med 11 år i klubbhuset kl. 18.15 – 19.15.

Møte for foreldre/foresatte i klubbhuset kl. 19.30. For foreldre med barn fra 1. klasse og oppover.