Vinnere morsdagslotteri

Tusen takk for støtten fra loddkjøperne og innsatsen til loddselgerne!

Disse ble de heldige vinnerne av morsdagslotteriet:

Kaker:

Lars Boneng

Brit Ryggvik

Åge Tømmerdal

Liv Astrid Tvete

Per Magne Stenvik

Sara Reinås

Bjørn Blomqvist

Eivor Berg

Gerd Strand

Andre Mathiesen

Blomster:

Tore Haabeth

Anne Mari Aaker Moe

William Opdahl

Patrik Opheim

Annar Slettvold

Astrid Dullum

Jorunn Sørlie

Aase Vedul Moen

Iben Gran Jakobsen

Tanja Munkeby

Knut Leangen

Arne Reinåsdal

Ingrid Aas

Idar Reinås

Anna Hegstad

Terje Lillenes

Signe Langlid

Lea Hovdal

Åshild Solvold

Fridtjov Skatvoldsmyr