Gymsaloversikt – oppdatering Mars

Flere har ønsker om bruk av gymsalen og der er positivt. Enkelte aktiviteter er ferdige for i år og vi får frigitt noen timer som er booket.
Idrettskolen for 1.klasse er på levanger resten av mars så der er det frigitt timer til damelaget i fotball. Det er fortsatt ledige timer på tirsdag fra 18:00-19:00.
Resten av endringene står merket med rødt i tabellen.
Ta kontakt med meg hvis dere trenger nøkkel for å komme inn så skal vi være behjelpelig med det (Anton Bryhn – 41 41 94 34).