Skiløyper-hva er lov..

Skiløyper – hva er lov å gjøre i dem?

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året..». Slik lyder allemannsrettens hovedregel. Den står i friluftsloven § 2. Betyr dette at det er lov å gå til fots i skiløyper? Og hva med ridning, sykling og hundekjøring. Er dette OK å gjøre i preparerte skiløyper?

Det korte svaret er: – «Nei».

Løsningen finnes i forlengelsen av hovedregelen, som sier: «…når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Riding, sykling og hundekjøring er alle aktiviteter som hører til allemannsretten. Men den frie ferdselsretten gjelder bare så lenge man ikke ødelegger for andre. Den generelle hensynsregelen står også ifriluftsloven § 11, som innleder slik:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre…»

Det er altså ikke lov å ferdes på en måte som gjør at man ødelegger preparerte skiløyper.