Styret

Verv Navn Mobil
Leder Per Olav Skjesol 90133290
Kasserer Kjell Stokkan 48264925
Sekretær Trond Revhaug 99295249
Styremedlem Asbjørn Andersen 91638548
Styremedlem Gaute Evenhus 48126401
Styremedlem