Allidrett 1-6 år 😃

Etter ønske fra flere, utvider vi aldersgruppa til allidrett fra og med uke 9. Allidrett vil da være for alle barn, fra det året de fyller 1 år frem til de starter på skolen. 🤸‍♀️⛹️‍♂️🤾‍♀️🏑🏐

For at dette skal fungere best mulig, gjør vi noen endringer i hall-lokalet. I stedet for å ha et eget område for ball-leik, blir den innerste “banen” nå for barn 1-3 år. På denne banen setter vi blant annet ut den grønne hinderløypa. Denne skal da kun brukes av de som er 1-3 år . 😊👍
På den andre siden av skilleveggen, setter vi frem ei hinderløype med benker og mer, samt annet utstyr som de eldre barna kan bruke. Merk at eldre søsken i skolealder fortsatt ikke kan delta.

Vi tar ei fortløpende evaluering på hvordan det fungerer med allidrett 1-6 år.
Ta kontakt om det skulle være noe, og velkommen!
vh friidrettsavdelingen 🤸‍♀️⛹️‍♂️🤾‍♀️