Informasjonshefte

De aller fleste skal i disse dager motta et informasjonshefte i postboksen sin fra idrettslaget. Vi håper de som har behov for mer informasjon, eller er interessert i å bidra, tar kontakt med lederne i de ulike avdelingene.

Dessverre gikk det litt skeis i korrekturlesinga, så fotballavdelingas tekst fra i fjor hang igjen i heftet. En oppdatert digitalversjon ligger her med den riktige teksten: Brosjyre_HostVinter2023