Årets trener og utmerkelser i skiavdelinga

Under skikretstinget i Steinkjer 24. mai fikk Torbjørn Ekle utmerkelsen Årets trener. Idrettslaget gratulerer og gleder oss over å ha en så god trener (og leder) i skiavdelinga.

I tillegg fikk Andrine Rønning ikke mindre enn to utmerkelser: Nord-Trøndelag skikrets plakett for gode resultat i løpet av sesongen og Norges skiforbunds jubileumspokal. Sistnevnte er en hederbevisning for

…juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere».

Kriteriene for å få jubileumspokalen er at utøveren skal være

  • Inkluderende
  • Humørspreder
  • Deltagende
  • Rette verdier
  • Fair Play
  • Ambassadør for sporten
  • Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
  • Sportslig resultat (lite vekting)

Idrettslaget er mektig imponert og gratulerer Andrine så mye med hederen.

Ikke nok med det, men IL Aasguten fikk også Nord-Trøndelags skikrets lagsutmerkelse for beste aktivitet! Dette vises også i løpet av sesongen der det er mye Aasguten-blått å se på skirenn både nært og fjernt. Utmerkelsen er bare nok et bevis på at det gjøres mye godt i IL Aasguten. Gratulerer til hele bygda!

Saken er også omtalt på skiforbundets hjemmesider og i Frostingen.