Årsmøtet for 2022

Da er det dags for et nytt årsmøte og i år går det av stabelen 9. mars, klokken 19:30 i klubbhuset.

Saklista til årsmøtet blir som følger:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokoll
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Godkjenne saklista og forretningsorden
 5. Behandle idrettslagets årsberetning
 6. Behandle idrettslagets regnskap
 7. Behandle forslag og saker
  1. Ingen innkomne saker 
 8. Fastsette medlemskontingent for 2024
 9. Vedta idrettslagets budsjett
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Foreta valg av nye styremedlemmer 

Sakliste som pdf: Årsmøte 2022 – Sakliste

Regnskapene til hovedlaget og alle underavdelingene:

Regnskap2022_Hovedlaget
Regnskap2022_Fotball
Regnskap2022_Friidrett
Regnskap2022_Handball
Regnskap2022_Ski
Regnskap2022_Treningssenteret
Regnskap2022_Tursti

Årsmeldinger:

Årsberetning2022_Hovedlaget
Årsmelding2022_Fotball
Årsmelding2022_Friidrett

Årsmelding2022_Handball
Årsmelding2022_Ski
Årsmelding2022_Treningssenteret
Årsmelding2022_Turstigruppa

Budsjett:

Budsjett2023_Hovedlaget
Budsjett2023_Fotball
Budsjett2023_Friidrett
Budsjett2023_Handball
Budsjett2023_Ski
Budsjett2023_Treningssenteret