Info ang allidrett

Normalt avsluttes allidrett til påske men siden det er så bra oppmøte på allidrette så fortsetter vi litt til.

Husk at alle barn som deltar på allidrett må være medlemmer i idrettslaget. Betalende medlemmer dekkes av idrettslagets forsikring og idrettslaget mottar også støtte etter hvor mange medlemmer som er registrert. Kontingent for 2022 er kr. 100,- pr. person. Du kan melde deg/dere inn via www.aasguten.no Velg «BLI MEDLEM» i blått på høyre side. Du kan også melde deg/dere inn via www.minidrett.no
Tilbudet er for barn som fyller tre år i inneværende år og frem til det året de fyller seks (begynner på skolen).

Ingen allidrett 13 april og 27 april grunnet påske og handballkamp!!