Ingen allidrett onsdag 12 januar – oppstart utsettes

Allidrett skal være et tilbud til alle barn i Åsen mellom 3-6 år. Det deltar barn fra flere ulike barnehager, aldre og avdelinger. Vi ser det derfor som tryggest å utsette oppstart til nye retningslinjer foreligger.

Gjeldende retningslinjer:

  • Ved innendørs aktivitet bør det være maksimalt 20 personer i gruppen, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

Ut i fra dette kan vi ikke se det som forsvarlig at allidrett gjennomføres.

Vi utsetter i første omgang oppstart til uke 5, onsdag 2.februar.