Frivillighetspris til turstigruppa

Idrettslaget er stolt over å ha fått frivilligprisen for 2021.

Onsdag 24. november fikk Turstigruppa frivilligprisen fra Levanger kommune.

Fra referatet til driftskomiteen har vi sakset begrunnelsen.

Begrunnelse frivilligsprisen: Turstigruppa i IL Aasguten har sørget for mange flotte og varierte turstier. Disse er tilrettelagt både for de som ønsker en litt lengre og krevende tur samt de som vil ha en kortere og enklere tur i nærområdet. Det er laget et eget hefte, med en god beskrivelse av hvert enkelt turmål, dette kan lastes ned på hjemmesida og skrives ut. Det er brukt utallige dugnadstimer for opparbeiding av stiene. Noen av områdene har fine gapahuker der en kan ta en pause og nyte utsikten og nisten sin. Det at også andre lag og foreninger har vært delaktige i arbeidet, viser at dette har skapt et bredt engasjement. Turmålene er spredt over hele bygda fra fjord til fjell. I de siste to årenes koronasituasjon har en sett at barn og unge har malt fargerike steiner med beskjeden “Alt blir bra igjen”. Det må også nevnes at stiene ikke har blitt til uten et godt samarbeid med grunneiere og deres kjennskap til lokalområdet. Turstigruppa har bidratt til å få mange opp av sofaen, da merkede stier gjør terskelen lavere for å ta seg en tur i områder man ikke kjenner så godt fra før. Frivilligprisen skal påskjønne frivillig aktivitet utført over tid, inspirere kommunens innbyggere til økt frivillig innsats, og sette søkelys på hva frivillig aktivitet betyr for kommunens innbyggere. Når man klarer alt dette og samtidig bidrar til bedre folkehelse, må det sies at Turstigruppa virkelig fortjener denne prisen.

Saken kan man også lese om i flere av de lokale avisene.

Sak i Innherred.

Sak i Frostingen.

Sak i iLevanger.