Idrettsskole 3. – 4.klasse uke 46 og 47: Klatring på GRIP Stjørdal.

3. og 4.klasse skal i uke 46 og 47 ha klatring i idrettsskolen.

Tidspunkt blir det samme som tidligere. Tirsdag 16.november og tirsdag 23.november:

3.klasse kl.17.00-18.00.

4.klasse kl.18.00-19.00.

Oppmøte ved Grip Klatring i Wessels veg 95 på Stjørdal.

Det oppmuntres til samkjøring som avtales mellom foreldre.

1. og 2. klasse fortsetter med håndball i Åsenhallen.