ALLIDRETT – presisering av tidspunkt og aldersgruppe

 

 

 

Idrettslaget sendte nettopp ut en flott informasjonsbrosjyre i posten. Der ble det dessverre opplyst feil tidspunkt for allidretten.
Riktig tidspunkt for allidrett er som tidligere annonsert: Åsenhallen onsdager kl.17.30-18.30. 

Styret i Friidrett har fått tilbakemeldinger på at det har vært en del større barn tilstede under allidrett og at dette kan bli litt voldsomt til de minste.
Vi ønsker å presisere at dette er et tilbud som er ment for barn fra 3-6 år; fra det året barnet fyller 3 år og frem til skolestart.

Foresatte har ansvaret for sitt barn og vi ber om at yngre og eldre søsken ikke deltar i leken – dette for å skape en trygg arena for barna uten at aldersforskjellene blir for store 🙂

 

Alle skal hjelpe til med oppryddingen og hallen må være klar for neste gruppe som ankommer kl.18.30.

 

Velkommen!