Oppstart Allidrett (OBS: Nytt klokkeslett!) og Idrettsskole 3.og 4.klasse etter høstferien

Allidrett (OBS! Nytt tidspunkt!) :
Starter opp i uke 42. Tidspunkt: Onsdager kl.17.30-18.30 i Åsenhallen.
Endring av klokkeslett kommer av at det ble kluss med andre treninger. Håper at forskyvningen gjør det enklere for folk flest.

Aldersgruppe 3-6 år. Ingen påmelding.

Idrettsskolen:
Mange barn har meldt seg på og 3. og 4.klasse kan endelig få starte opp etter høstferien. Vi begynner med skyting i kjelleren på Samfunnshuset. Skytinga varer fra uke 42 til og med uke 45.
3.klasse møter opp tirsdager kl.17-18.
4.klasse møter opp tirsdager kl.18-19.

1.og 2.klasse fortsetter på planen sin. Det blir håndball i Åsenhallen tirsdager kl.17-18.

Minner om at deltakelse på allidrett og idrettsskole er gratis, men at det forutsetter medlemskap i IL Aasguten.

God høstferie og vel møtt til aktiviteter etterpå!