FRISKUS- Fritidskortet i Levanger

Fritidskortet gir støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer.

IL Aasgutens underavdelinger er registrert som arrangør i Friskus og fritidskortet kan benytte til å betale for deltakelse på aktiviteter i klubben.

Trang familieøkonomi kan gjøre det vanskelig å betale for barnas fritidsaktiviteter. Derfor har Levanger kommune innført Frititidskortet. Dette gjelder for barn mellom 6 og 18 år.

Fritidskortet bidrar i hovedsak til å dekke utgifter til medlemskap og aktivitetsavgift i korps, idrett, 4H eller liknende. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskortet.

Mer info om hvordan friditskortet anskaffes finner dere her.