Årsmøtet for 2020

Årsmøtet for 2020 er planlagt gjennomført 17. mars 2021 i klubbhuset.

Hvis det er noen som har saker de ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må disse sendes til leder innen 25. februar.

Vi planlegger med et fysisk årsmøte, men pga. smitterestriksjoner er det ikke sikker vi kan åpne for mange deltakere. I så fall vil vi også åpne for at medlemmer kan følge møtet digitalt. Dette kommer vi tilbake til med mer detaljer om når det nærmer seg.

Saksunderlag blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før årsmøtet.