Alle ark er tatt inn!

Tursti gruppa med god hjelp har samlet inn alle arkene som er skrevet i de 20 kassene som henger rundt om vi vår fine bygd Åsen og Åsenfjord 😃😍

Året 2020 viste seg å skulle bli et spesielt år, da koronaen kom i mars. Da ble hele Norge stengt ned og alle måtte være hjemme. Dette fikk heldigvis mange opp og ut på tur😃 vi så en veldig økning, noe som er veldartig.
I år kan vi ikke telle antall besøkende på våre kasser, da vi oppfordret folk til å ikke skrive seg inn.

Men vi ønsker å si tusen takk til dere alle som går vårer turer.😍 Dette er både folk som bor her, hytte folk og folk fra andre plasser!

I skrivende stund ser vi at corona smitten øker igjen. Oppfordrer folk til å komme seg ut i frisk luft på tur, men ikke skriv i bøkene.

Om flere ønsker å ha heftet med info om alle turene i bygda og på fjellet, er det på innkjøpslaget eller du kan skrive det ut selv. Link ligger på hjemmesiden.
God tur 😃😃