FRISKUS og Fritidskortet i Levanger kommune

FRISKUS er Levanger kommunes nye informasjonsside om lag, foreninger og arrangementer i kommunen. IL Aasgutens underavdelinger er representert på denne siden.

Fritidskortet i Levanger er mulighet til å søke omstøtte til fritidsaktiviteter for barn og unde i familier med økonomiske utfordringer.

Trang familieøkonomi kan gjøre det vanskelig å betale for barnas fritidsaktiviteter. Derfor har Levanger kommune innført Fritidskortet. Dette gjelder for barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet bidrar i hovedsak til å dekke utgifter til medlemskap og aktivitetsavgift i korps, idrett, 4H eller liknende. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskortet. Ta kontakt med [email protected] / 74 05 25 00 for å få tilsendt info om hvordan dere kan ta i bruk Fritidskortet.

BUA Levanger låner ut utstyr til sport og fritid GRATIS.