Viktig informasjon angående høstens fotballkamper;

Alle på banen skal registreres med navn og telefonnummer.

– Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinformasjon. I tillegg skal det være en oversikt over spillere, med tlf.nr til foresatte, trener og lagleder for spillende lag. Alle som er tilstede på banen under kamper, skal være på denne listen.

– Årsaken til at det skal føres lister er at oversikten skal kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19 tilfeller, og beslutte nødvendige tiltak. Lister skal oppbevares i 10 dager etter kamp.

– Det skal være en tydelig kommunikasjon i forkant av hver kamp mellom hjemmelaget og bortelaget, angående oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antall personer og rutiner for føring av lister. Det er ønskelig at spillende lag har en liste over alle spillere med navn og tlf.nr til foresatte, lagleder og trener som kan leveres til kampvert ved ankomst til kamparena.

Alle lag skal ha en liste over sine spillere, som leveres til kampvert før hver kamp. Gjelder både hjemme- og bortekamper. Lagleder er ansvarlig for at laget har en slik liste.

Det skal også være liste over alle tilskuere som er tilstede på kamp. Det er tidsbesparende om lagleder tar “påmelding” fra tilskuere på forhånd, men dette er opp til hver enkelt lagleder.

Her er mal for å føre liste over spillere og andre som er tilstede på kamper.

Spillere på kamper

Tilstede på kamp