Idrettskole 2020/2021

Det blir noen endringer for idrettsskolen kommende sesong.

Den største endringen blir at idrettsskolen starter opp like etter skolestart i august, dvs planlagt oppstart i uke 35. Og idrettsskolen vil holde aktiviteten i gang frem mot sommeren 2021. Nærmere info om opplegget og påmelding vil bli utdelt i skolen til alle barn i 1.- 4. klasse første uke etter sommerferien.

Det vil som vanlig variere mellom flere idretter i løpet av året, og disse følger naturlig sesongen til de ulike idrettene. Idrettsskolen skal være en innføring i de ulike idrettene og basere seg på basisferdigheter. For barn i 1. og 2. klasse er idrettsskolen IL Aasgutens aktivitetstilbud for trening.

Vårt utgangspunkt er at idrettsskolen skal være et gratis tilbud til alle barna i Åsen, men det forutsettes at barna er medlemmer i IL Aasguten. Medlemskontingent er  for 2020 kr. 100,- pr. medlem.