Levangermesterskap ski 2020

Lørdag 7.mars
Markabygda stiller stadion til disposisjon for årets Levangermesterskap. 🙂
Her er påmeldingsskjema for det individuellerennet
Hver enkelt deltaker/forelder må fylle inn selv.
Lenke til skjemaet legges også ut i arrangementet som er opprettet på Facebook
Håper på stor oppslutning på årets mesterskap!
Skogn sender ut påmeldingsinfo til stafetten som er samme dag.

Håper på mange lag fra Aasguten. Meld interesse til [email protected] innen onsdag om du/ dine barn ønsker å være med på stafetten.

IL

Inviterer til

LEVANGERMESTERSKAPET  LANGRENN STAFETT 2020

på Bumyra, Markabygda

LØRDAG 7.MARS

Alle etapper i klassisk stil

8-10 år: 3 x 1 km (start ca. kl. 13.00)

1112 år: 3 X 1 KM (start ca. kl. 13.30)

1314 år, 15-16 år, junior/senior : 3 X 2 KM(start ca. kl. 14.00)

Det er åpnet for at jenter kan gå på guttelag i LM-stafett under forutsetning av at dette ikke går ut over muligheten til å stille rene jentelag. Aldersgrensa for stafetten er 8 år. (8– og 9-åringer går i 10-årsklassen).En utøver kan ikke gå på flere lag. Lag som stiller med utøvere fra flere klubber går i mix-klasse. Dersom en utøver går flere etapper på samme lag blir også laget betraktet som et mix-lag. Mix-lag kan ikke vinne LM stafett Junior/senior/veteraner går i felles klasse senior.

Premieutdeling umiddelbart etter rennet.

Full premiering!

Lagvis påmelding til Hans Petter Krogstad E-mail: [email protected] innen torsdag6.mars.

Alle etapper skal navngis.

Starkontingent kr. 300,- pr. lag som faktureres klubbene i etterkant.

Velkommen