Ekstraordinært årsmøte 10. MARS kl. 2100

Ekstraordinært Årsmøte IL Aasguten

Klubbhuset 2. etg. kl. 2100 10. Mars

Vanlig sakliste for ekstraordinært årsmøte.

Sak fra Årsmøtet 2019.

  1. Valg av Styreleder.