Årsmøte IL Aasguten.

Innkalling til årsmøte i IL Aasguten

 

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Aasguten.

Årsmøtet avholdes den 13.Februar kl. 2000 på klubbhuset 2.etg..

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30.Januar til [email protected].

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  aasguten.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret