Runddag?? 50 År eller eldre?

Gratis trening ved Åsen Treningssenter for alle som har runddag, 50,60.70,80,90 og 100 år, kun medlemskap i IL Aasguten og ingen treningsavgift.

Vi ønsker å tilby trening uten treningsavgift til medlemmer i IL Aasguten med runddag Hvert år. Dette er for de som blir 50-60 og oppover.

Vi vil gi noe tilbake til de som er trofaste  medlemmer og du må da være betalende medlem i il Aasguten året før

    Ta KONTAKT, trykk her