Ekstraordinært årsmøte IL Aasguten.

Styret i IL Aasguten kaller inn til

Ekstraordinært årsmøte  Mandag 14. Oktober kl.2000 

Klubbhuset 2.Etg.

Vanlige saker for ekstraordinært årsmøte

 

Styrets sak:  1. Utbygging av klubbhus til styrkerom . ( Finansiering og evt. lån)

Utbygging er planlagt nord for dagens Treningssenter i full bredde 11meter og 7 meter ut mot Hammervatnet.

  • Kostnad ca kr 900 000 .  Krav til utførelse av bygg ifbm spillemidler . Min over 60 m2 og 3,5 m takhøyde.                                 Spillemiddler for dette er kr 300 000.
  • Finansiering . a. Hovedlaget og med lån fra underavdlinger om behov .
  •                       b. Hovedlaget og  350 000 i lån fra bank.