Ny tursti : Nesjøvatnet rundt!

Ny tursti er merket! Nesjøvatnet rundt er en tur på 5,7 km etter traktorvei, sti, skog og vei.

Turen starter ved Langåsen. Samme plass som Langåsrunden.
Kjør veien over Vold, ta av mot Åker. Kjør til gården til Langås, i enden av veien. Parkere ved fjøs, det står p-skilt.

Turen kan gåes begge veier, en rundtur! Går du gjennom gården kommer du til en traktorvei, gå gjennom ei kutrø og fortsett til skogen. Gå gjennom et holstfelt, så kommer du til kassen. Her ser du utover Nesjøvatnet. Turen går videre i hogstfelt og over en bekk. Her er det ei bru. Så går du opp skogen til veien. Følg veien tilbake. Gjennom en gård. Veikryssene skal være godt merket.

Går du til venstre, går du etter veien et langt stykke før du kommer til skogen. Du skal gå gjennom gården til Thore Tvete, her ser du Nesjøvatnet. Kassen henger på et lavt tre med utsikt over Nesjøvatnet.
Nå går du gjennom et hogstfelt, skogen og ei kutrø. Så gjennom gården til Langås.

Turen kan bli lengre om du vil gå Langåsrunden samtidig. Den er 5 km lang.

God tur!!

Kart kommer!