Takk for all støtte! Andelsbrev løypemarskin er nå avsluttet.

Andelsbrev løypemaskin er avsluttet

Det ble solgt totalt 323 stk andeler til den nye løypemaskinen. Tusen takk til dere alle som støttet oss og kjøpte andel!

Vi vil rette en spesiell stor takk til Duun Industrier AS som var vår hovedsponsor på løypemaskinen.

Med andelsbrevsalg, utstyrsmidler, støtte fra Levanger kommune, VM spleisen, støtte fra IL Aasguten så er hele løypemaskinen, løypeutbedringene og garasjeutbygginga som ble gjort i 2018 nedbetalt og IL Aasguten skiavdelingen står uten gjeld på disse prosjektene.
Dette er takket være et sterk støtte fra lokalsamfunnet, og som igjen gjør at vi kan bruke midler på løypekjøring, rekruttering og tilrettelegging for våre utøvere.

IL Aasguten, skiavdelingen vil i den nærmeste fremtid presentere en ny sponsor med sterk lokal forankring som vi ser fram til et videre samarbeid med.

Skiavdeling vil igjen til slutt takk alle som har støttet opp i andelsbrevsalg, dugnader osv. Uten dere så hadde det ikke vært mulig å få gjennomført alle disse prosjektene.

Med hilsen

Styret IL Aasguten Skiavdelingen