Lokalavisa 100 år.

IL Aasguten sammen med andre lag og foreninger gratulerer Frostingen med 100 år i 2019.