Åpning av Åsenhallen

Da er Åsenhallen offisielt åpnet med brask og bram.

Et par hundre stykker møtte opp til åpningen av Åsenhallen den 12. juni.

Taler ble holdt, snor klippet, sang sunget, musikk spilt, kake spist og kaffe/saft drukket. Med andre ord, alt som bør være med på en ordentlig åpning var der. Selv om det fortsatt gjenstår noen småting før hallen er helt klar til full aktivitet regner vi med at alt er på plass når sommerferien er over. Vi er i alle fall veldig godt fornøyd med hallen som sådan. Åsens nye storstue skal sørge for mye aktivitet i mange år framover.

Vi gleder oss!