Årsmøtereferatet er klart

Da ligger møtereferatet fra årsmøtet 2018 under Dokumenter.

Merk at signert versjon ligger lagret hos sekretær Tron Vedul Tronstad.