Invitasjon til jentefotball-seminar

  VELKOMMEN TIL JENTEFOTBALLSEMINAR 2019

  LØRDAG 2.MARS KL 10.00-15.30, SCANDIC LERKENDAL

Norge har en ledende posisjon i verden når det gjelder antallet aktive
jenter, og fotball er for lengst Norges største jenteidrett. Men
ambisjonene til NFF Trøndelag streker seg langt utover det, vi ønsker
flere jenter både som spiller, trenere, ledere og dommere. Det skal
være en selvfølge at alle klubber fra starten legger forholdene like
godt til rette for jenter som gutter. Vi vet det her må legges ned en
ekstra innsatts for å lykkes. I NFF Trøndelag ca. 8 000 aktive jenter
i alderen 6–12 år.

I ungdomsfotballen har vi et mål om å beholde jentene lengst mulig.
Det må etableres gode klubbmodeller for å beholde jentene lengst
mulig, helst et godt tilbud fra J13 til damer senior.

Vi håper «frivilligheta» nå er klare for å ta i imot og lede våre
fotballspillende jenter gjennom en strålende fotballsesong preget av
trygghet, fotballglede, mestring og utfordringer for alle.

NFF Trøndelag vil i den anledning invitere til Jentefotballseminar
lørdag 2. mars på Scandic Lerkendal.

Målgruppa er trenere, jentefotballansvarlig, rekrutteringsansvarlig,
sportslig leder, sportslig utvalg og andre engasjerte i fotball for
jenter.

FORELØPIG PROGRAM FOR SEMINARET:

* BARNE- OG JENTEFOTBALLUNDERSØKELSEN 2018 _– Hva forteller den oss
i forhold til fotball for jenter i NFF Trøndelag?

* «Hva er det med Sunndal?» Bygda fra Nordmøre har fått fram to av
verdens beste fotballspillere samt flere andre gode fotballspillere på
kvinnesiden. Hvordan har de klart dette? Hva er det med fotballkulturen
og klubbmiljøet? Få kjenner mer til hva som ligger bak enn
sambygdingen _JARL TORSKE_. Jarl er et velkjent navn i fotballmiljøet.
Som mangeårig landslagstrener både på jente- og guttesiden er det få
i Norge som kan skilte med de erfaringer og den kompetansen han innehar.

* TROND NORDSTEIEN _ble ansatt som ny spillerutvikler i januar 2019 i
NFF Trøndelag. Han har en solid fotballbakgrunn som trener, men er
samtidig svært opptatt av å se mennesket bak fotballspilleren. I sitt
innlegg spør han blant annet; «Gir vi jentene treningsuker som gir
mulighet for utvikling»?

* MONICA BRUN LØKKEBERG _er en av våre fremste dommere i Norge og er
ansatt som helsesykepleier ved NTNU. Gjennom sitt yrke møter Monica på
mange utfordringer knyttet opp mot det psykisk helse innebærer. Hvordan
kan vi som klubb, trenere, lagledere og andre engasjerte rundt et lag,
legge til rette for å utvikle et godt og trygt miljø? Hva gjør vi i
møte med utfordringene knyttet til psykisk helse, og hvordan kan vi
forebygge dem?

*På slutten av seminaret vil en fra trenerteamet til
TRONDHEIMS-ØRN gjennomføre ei demoøkt på spillere i
ungdomssegmentet. Tema er ikke fastsatt, men her vil det bli muligheter
for å ta med seg noen gode råd og tips tilbake til treningshverdagen i
egen klubb.

Deltakeravgift; 500 kr pr deltaker (inkludert lunsj og seminar).

Vennlig hilsen

ANN-IREN MØRKVED

Jentefotballutvikler
NFF Trøndelag/Trøndelag Fotballkrets
Tlf kontor: 41700809/Tlf privat: 9575663
[email protected]  |  www.fotball.no

 

 

Påmelding:

Intern påmelding sendes til Thea Hammeren : [email protected]

Påmeldingsfrist er i utgangspunktet onsdag 27. februar 2019 til arrangør. Send påmelding minst 1 dag i forkant for denne fristen.

Mvh. Fotballstyret og Sportslig Utvalg